ดร.ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล  ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และคณะเข้าเยี่ยมผู้อำนวยการศูนย์ฯ จังหวัดยะลาโดย ดร.เกษม เบ็ญจวงศ์ ผอ.ศูนย์ให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมและผู้อำนวยการศูนย์จังหวัดนราธิวาส นายมะฮัสดี มะแซสะอิ มาร่วมให้การต้อนรับ ที่ศูนย์จังหวัดยะลาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562