เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563  ดร.ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบัณรัชต์ภาคย์และอนุกรรมาธิการปฏิรูปและปราบปรามการทุจริตวุฒิสภามาประชุมอนุกรรมาธิการปฏิรูปและปราบปรามการทุจริตและได้มอบการวิจัยปัญหารัฐธรรมนูญปี 2560 ให้ประธาน น.ส ดาวนอ้ย สุทธินิภาพันธ์ ไว้ศึกษาต่อไป